Blanketter, administration | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Blanketter, administration

Info från riksombudsmän

Mallar protokoll

Kommunförening årsmöte

Kommunförening konstituerande möte

Valberedning Konstituerande möte

OBS till årsmötesprotokoll ska alltid en separat röstlängd bifogas som också justerarna ska skriva under.

Partistadgar

Äskande av pengar från distriktet

RESERÄKNING reviderad 2017-05-22

Återredovisning av partistöd mall

Begäran om utbetalning av medlemsavgifter

Administrationsavdelningen för SD riks har postadress.

Sverigedemokraterna
Att: Administration
Box 20085
104 60 Stockholm

Det är hit protokoll för distrikt och kommunföreningar etc skickas in.

Det går bra att ange Carola Sunesson som mottagare för protokoll.

Om en medlem tappat bort sitt inbetalningskort går det bra att betala in medlemsavgiften till bg 480-7939.

Varje medlem har ett unikt OCR nummer som finns i medlemslistan. Ange rätt OCR nummer vid inbetalningen.