Partidistriktet organisation | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Partidistriktet organisation

Söndagen den 11 mars 2012 bildades Sverigedemokraterna Jönköpings län. Distriktet är en sammanhållande organisation för länets kommuner och har till uppgift att stödja partiets kommunföreningar.

Jönköpings län är en egen riksdagsvalkrets och är en egen region som består av 13 kommuner.

Länet har ca 340 000 invånare och är därmed det femte största i landet.

I partidistriktet ingår det i dagsläget 10 kommunföreningar.