Distriktsårsmötet | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötet äger rum den 25 mars.

Alla som valts till ombud får delta och får Andra kallelsen via mail den 11 mars med tid och plats.

Ombuden utses av respektive kommunårsmöte enligt nedan.