Hur används LAS i regionen | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Hur används LAS i regionen

Interpellation│ Region Jönköpings län
Till Malin Wengholm (M)

Det är många som har en visstidsanställning eller timanställning i något servicearbete inom regionen. Man kan arbeta många år, men utan att få en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har möjlighet att avsluta en visstid inom två år och anställa en ny person på visstid upp till två år. Då får den som lärt sig jobbet sluta och ersätts med en annan. Man blir ”utlasad”.

 

 

 

 

Enligt Lagen om Anställnings Skydd så gäller denna regel:
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Detta kallas i dagligt tal för ”inlasning”.

Från Sverigedemokraterna tror vi man borde se över rutinerna för ”utlasning” inom regionen, för att erbjuda fler en tillsvidareanställning och bli en attraktivare arbetsgivare.

Vi ska värdera människor med erfarenhet och erbjuda anställningstrygghet inom yrken där vi vet behoven kommer att finnas kvar.

Frågor

-En del sjukhus, och kommuner, i andra regioner har en egen LAS-lista där man följer upp och avvecklar tjänster innan de blir ”inlasade”, finns sådana listor i vår region?

-Vet du om att det förekommer förbindelser i Regionen som visstidsanställda får skriva på för att ”nolla”, alltså avsäga sig sina LAS-dagar för att få fortsätta jobba som visstidsanställd?

-Är du beredd att förändra något i rutinerna för att erbjuda fler en tillsvidareanställning?