Kommentar till budgetfullmäktige i Region Jönköpings län | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Kommentar till budgetfullmäktige i Region Jönköpings län

Sverigedemokraterna är det tredje blocket i regionen och även vågmästare. Efter valet 2014 erbjöds vårt parti en plats i presidiet som andre vice ordförande. Det var en överenskommelse med alliansen med tanke på vår vågmästarroll och storlek.

Det fanns inga motkrav för presidieplatsen men självklart stöttade vi alliansens förslag till ordförande i fullmäktige Hans Rocén. När det politiska styret skulle tillsättas (ordförandeposter i de olika nämnderna), lade vi ned våra röster eftersom ingen ville samarbeta med oss. Alliansen kunde då få styret genom att ta stöd av vänsterpartiet genom valteknisk samverkan. Vänstern stöttade ett alliansstyre mot att alliansen erbjöd vänstern platser i nämnderna.

Sedan dess har Sverigedemokraterna drivit oppositionspolitik, lagt egna förslag. Vi har alltid varit öppna för dialog. I samband med budget förra året tog alliansen med vårt förslag om att man ska införa en huvudman i barn- och ungdomssjukvården. Det föll sig då naturligt att stötta deras budget.

Vid gårdagens budgetmöte försökte vi väcka intresse för vår budget och få ett par av våra förslag bifallna. Alliansen var beredd att stötta ett av de två yrkanden vi ansåg vara rimligt för att ge vårt aktiva stöd. Att sjuksköterskor på akuten ska kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall.

Vi föreslog även att man intensifierar arbetet med att minska onödig dokumentation i vården. Idag tar dokumentation mycket tid och ibland dubbeldokumenteras saker i onödan. Innan omröstningen gjorde vi klart att vi lägger ned rösterna om vi inte får in yrkandet om dokumentation i vården. Inget parti ville gå oss till mötes. Därför valde vi att inte aktivt stötta något annat budgetförslag än vårt eget. Vi lade ned rösterna och av de två blocken är de rödgröna störst. Även vänstern röstar med de rödgröna i de flesta fall.

Det är märkligt att inget av blocken var särskilt mån om att få stöd för sin egen budget. Det hade varit så enkelt att gå oss tillmötes. Det vi krävde var okontroversiellt och inte särskilt omfattande.

Slutsatsen är att man föredrar sina motståndares budget framför att bjuda till lite för att få igenom sin egen politik.

Samuel Godren
Gruppledare