Motioner Interpellationer | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Motioner Interpellationer

2020

Motioner

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade

Inför antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier

Interpellationer

Grötens verkliga eller märkliga värde

 

2019

Motioner

Bidrag till djurambulansen

Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

Erbjud HPV-vaccin även för pojkar

Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter

Inför allmän screening för prostatacancer

Slopa dolda nummer vid patientkontakt

Förstärk de geriatriska vården i länet

Patientavgift för språktolk

Interpellationer

Floursköljningen behövs i skolan

Valen av ledamöter till Länsmuseet

Risker med biogasbussarna

Regionens storsatsning på Almedalen

 

2018

Interpellationer

Reftele vårdcentral är stängd?

50kr om en asylsökande uteblir från ett bokat läkarbesök

Obetalda vårdavgifter ökar

Hur används LAS i regionen

 

2017

Slopad patientavgift för fattiga pensionärer

Inför praxis och tillämpningar på ”vård som inte kan anstå”

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

Pröva digital tolkning

 

2016

Låt alla anställda tala svenska

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell_regionforstoring.pdf

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar_med_specialist_i_forsta_ledet.pdf

Minska antalet ledamöter i regionfullmäktige

 

2015

Kompenser patienter som får ligga i korridoren

Låt patientnamnden administrera alla klagomål

 

2014

Automatisera frikort

 

2013

Öppen scen på kulturhuset

 

2012

Socioekonomiska faktorer på medellivslangden

Inför lättvårdsambulans

Uppmärksamma celiaki

Omvårdnadsansvarig för äldre på akuten

 

2011

Information och uppföljning vid upprepade aborter

Den äldre människan på akuten