Insändare: Nej till storregion! | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Insändare: Nej till storregion!

Nu presenterar regeringen förslag på nya storregioner. Förslaget innebär sammanslagning av flera län. Bland annat blir Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg del av en storregion. Jönköpings gamla länsindelning från 1687 försvinner.

Sjukvården kommer i så fall att styras långt från länsmedborgarna och lokala inflytandet över Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus kommer att bli minimalt.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på förslaget. Det är beklagligt att inget annat parti tar avstånd från förslaget. För ett par år sedan omorganiserades länets sjukvård under stor uppståndelse och debatt. Alla partier var överens om att länets tre akutsjukhus skulle behållas vad som än hände. Nu är det tyst som i graven i den frågan. Trotts att riskerna för nedläggning av något av sjukhusen är uppenbara vid den typ av storregionen som föreslås.

Jag vågar påstå att en storregion riskerar bli dödsstöten för minst ett av länets akutsjukhus. En storregion är början på en omorganisation och centralisering av vården som vi aldrig skådat tidigare. Redan 2019 kan storregionen vara ett faktum, påtvingat från regeringen.

Vi måste värna om den folknära demokratin, våra sjukhus och vårt län. I dagsläget väljer medborgarna i Jönköpings län sina sjukvårdspolitiker. De lokala sjukvårdsfrågorna ventileras ofta och medborgarna har hyfsat inflytande på de beslut som fattas.

Region Jönköping är idag nästan skuldfritt till skillnad från andra regioner och landsting. Förutsättningarna för att klara sjukvården själva inom länet är goda.

Att planera sjukvård i en 3 gånger så stor region är en helt annan sak. Helt andra prioriteringar kan göras och arbetssätten vi byggt upp, vår ekonomi, kommer att delas med andra län som har sämre resultat. De lokala frågorna får inte alls samma genomslag. Det blir långt till politikerna.

SD hoppas de andra partierna i Region Jönköping tar sitt förnuft tillfånga och säger bestämt nej en storregion. Behåll Jönköpings län som det är! Lagom stort och välfungerande.

Samuel Godrén (SD)
Gruppledare Region Jönköping