Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 3

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Rikspolitik

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Regionråd
Region Jönköpings län

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf

Riksdagsledamot
Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg

Riksdagsledamot
Civilutskottet

 

 

 

 

 

 

Eric Westroth

Riksdagsledamot
Skatteutskottet

 

 

 
 

 • Träff med hemsidesansvariga

  Av administrator den 16 augusti, 2019
  0

  Söndag den 22 september bjuder vi in två personer från varje kommun att gå igenom hemsidor och hjälps åt med
  Uppdateringar
  Menyer
  Inloggning

  Varje kommunförening bör ha en ansvarig som kan publicera uppdateringar vad som händer i föreningen.

  Samla ihop foton på styrelse och förtroendevalda och spara på ett USB och ta med. Detta kan föreningen även ha nytta av i framtida valrörelse då kandidater ska presenteras med bild.

  Ta även med en bärbar dator om föreningen har en sådan.

  Tid:
  22 september kl. 10:00-13:00

  Plats
  SD Jönköpings partilokal, Ulfsparregatan 2, Jönköping

  Så här ser våra hemsidor ut nu:

  https://aneby.sd.se/ aneby
  https://habo.sd.se/ habo
  https://mullsjo.sd.se/ mullsjö
  https://jonkoping.sd.se/ jönköping
  https://tranas.sd.se/ tranås
  https://eksjo.sd.se/ eksjö
  https://vetlanda.sd.se/ vetlanda
  https://savsjo.sd.se/ sävsjö
  https://nassjo.sd.se/ nässjö
  https://gislaved.sd.se/ gislaved
  https://varnamo.sd.se/ värnamo
  https://gnosjo.sd.se/ gnosjö
  https://vaggeryd.sd.se/ vaggeryd
  https://jonkopingslan.sd.se/ distrikt

 • Aktuellt i Regionpolitiken

  Av administrator den 17 juni, 2019
  0

  I slutet på juni kommer regionens tre nämnder Folkhälsa sjukvård (FS), Trafik infrastruktur (TIM) och Arbetsmarknad näringsliv (ANA) lägga fram inriktningar inför höstens budget.

  Det är nämndsbudgetar och delvis önskelistor från nämnderna. Sedan vävs ekonomin ihop till en helhet i höstens samlade regionbudget.

  Sverigedemokraterna, lägger fram skuggbudgetar i nämnderna som på ett antal punkter avviker från koalitionens inriktning.

  Våra förslag sammanfattningsvis:

  Inom Folkhälsa- Sjukvård (FS) 

  Vi vill flytta resurser från TIM och ANA till FS.

  All vårdpersonal ska kunna uttrycka sig tydligt på svenska i mötet med patienter. En språkpolicy måste ska fram för att minimera missförstånd och barriärer och som tydliggör vikten av att svenska språket används mellan medarbetare och i patientkontakter.

  Antalet P-platser på Ryhov behöver bli fler. Därför vill vi bygga ut parkeringen öster om Ryhov 300 nya parkeringsplatser (idag gräsyta). I samband med detta ska P-avgifterna tas bort. Moderaterna har ett liknande förslag men med 800 P-platser som ligger längre från sjukhuset. Vi vill prioritera P-platser intill sjukhuset.

  Regionen ska arbeta för att främja svensk språkinlärning och motverka parallella samhällsstrukturer och ökad segregation. Att få tolkstöd som nyanländ är rimligt. Men efter en tvåårig period bör kostnaden för språktolk betalas av patienten själv. Kostnaderna för språktolkar i Region Jönköping uppgår idag till 27 miljoner kr/år. Tolkindustrin är en offentligt finansierad verksamhet som har intäkter på 2 miljarder kr/år.

  Varje år får 1800 män beskedet att deras prostatacancer upptäckts för sent och inte går att bota. Det visar på behovet att intensifiera arbetet mot prostatacancer. På samma sätt som man gjort stora satsningar för de med bröstcancer. Därför vill vi införa organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 år får information om för- och nackdelar samt erbjudande att göra ett test.

  Det är viktigt att trygga den psykiatriska slutenvården. Därför bör avdelning G på Ryhov så snart som möjligt öppnas upp igen. Det ska finnas vårdplatser att tillgå på psykakuten. Väntetiden där måste minimeras till max 2 timmar.

  Inom trafik och infrastruktur (TIM)

  Målet om 60 % ökat resande i Länstrafiken kostar för mycket. Sedan trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till och med 2019 resursförstärkningar på drygt 125 miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken för att nå 60% målet. Nu föreslår Koalitionen ytterligare skattesubventionering för länstrafiken. Vi vill att de ekonomiska målen ska nås i första hand och i andra hand ska målet om ett ökat resande nås. För att klara resandemålet satsar man nu stort i stadstrafiken Jönköping medan busslinjer på landsbygden med färre resande kommer försvinna.

  I Jönköping stadstrafik. Förtäta turerna på linje 26 istället för nya elbuss stomlinjen.

  Sänk kraven i förfrågningsunderlaget i den nya stadstrafikupphandlingen så att budgetmålen nås.

  Apropå elbussar ställer vi oss frågande till om elbussarna kommer klara vinterkylan.
  Inom kultur och näringsliv (ANA) 

  Region Jönköping ska införa mål att all outnyttjad åkermark i länet tas i bruk för odling eller djurhållning.

  En mindre och närmare kulturverksamhet

  Från och med 2020 ska kulturarbetet bli mer inriktat på samverkan ute i kommunerna och mindre fokuserat på större föreställningar. SMOT ska ha ett budget anslag som är lägre än idag men istället fokusera på att stimulera lokala kulturutövare, föreningar och elever. Exempelvis lokala musikskolor, teatrar, hembygdsföreningar.

  Kulturhuset Spira ska bli ett eget regionägt bolag och få större frihet att disponera lokalerna med krav på egenfinansiering och ekonomisk återbäring till regionen. Louis De Geer i Norrköping är ett exempel på kommunägd anläggning som drivs offentligt på detta sätt.

  Länsövergripande informationsinsatser till nyanlända om statliga bidragen som finns att söka för återvandring.

  En kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken kräver högteknologisk utrustning. Samordna kostnadskrävande gymnasieutbildningar till några utvalda platser i länet. Detta sänker kostnaderna för respektive kommun och förbättrar kvalitén på utbildningarna. I första hand kan det vara aktuellt för bygg-, fordonstekniska gymnasieprogrammen.

   

  Våra skuggbudgetar bifogas. (blå text i textrutor är SDs förslag).

  FS budget 2019

  TIM ANA budget 2019

   

  Samuel Godrén (SD)
  gruppledare Region Jönköpings län

 • Månadsbrev maj

  Av administrator den 17 juni, 2019
  0

  Passa på och värva någon ny medlem till SD under sommaren! Distriktet erbjuder fina priser till den kommunförening som får största medlemsökningen i sommar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Antal medlemmar idag (tävlingens början)

  Aneby 23
  Eksjö 48
  Finnveden 179
  Gislaved 125
  Habo/Mullsjö 66
  Jönköping 316
  Nässjö 97
  Sävsjö 30
  Tranås 104
  Vaggeryd 53
  Vetlanda 95

 • Mediaträning och talarteknik

  Av administrator den 27 april, 2019
  0

  Under lördagen anordnades en utbildning i talarteknik och praktiska övningar vid mediakontakter.

  Utbildningen hölls i Tranås kommunfullmäktigesal. Den så kallade ”arga mannen” höll i utbildningen som var en heldag mellan 11-18.

  Fr vä: Mikael Loberg, Marianne Gustafsson, Björn Forsell, Håkan Nyborg, Ulf Svensson, Stefan Nylén, ”arga mannen”, Håkan Helgebring. Bakom kameran Samuel Godren.

 • Lösenordsskyddad: Handlingar distriktsårsmöte 2019

  Av administrator den 7 mars, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: