Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 39

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Artikel i JNytt om distriktsbildning

  Av johan.nissinen den 14 september, 2011
  0

  Vår kommande distriktsbildning omnämns i JNytt.

 • Lösenordsskyddad: Videotest 1

  Av johan.nissinen den 14 september, 2011
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • SDU-kongress i Jönköping

  Av johan.nissinen den 12 september, 2011
  0

  Under helgen hölls SDU:s kongress i vid A6 center i Jönköping.

  Klicka här för att läsa mer.

 • Utbildning och distriktsbildning i Jönköpings län

  Av johan.nissinen den 11 september, 2011
  0

  Lördagen den 27 augusti hölls en utbildning för förtroendevalda i länet. Utbildningen hölls på Seghalla i Värnamo kommun. Speciellt inbjudna var Björn Söder, partisekreterare och Mikael Eskilandersson, ordförande i SD Distrikt Syd. De flesta av de närmre 40 närvarande var kommunfullmäktigeledamöter.

  Björn Söder informerade om arbetet i riksdagen och berörde även hur man på ett effektivt sätt arbetar fram kommunala budgetar. Budgeten är så mycket mer än bara siffror, den är ett sätt att lyfta fram vår politik och visa att vår politik håller.

  Efter lunchen talade Mikael Eskilandersson om hur ett distrikt arbetar. Sverigedemokraterna är indelat i Kommunföreningar, Distrikt och Riksorganisation.

  Kommunföreningarna i Jönköpings län ligger för närvarande under Distrikt Syd. Distrikt Syd, som är ett stort distrikt, omfattar även Region Skåne, Kalmar, Kronoberg och Hallands län.

  På mötet enades man om att bilda ett eget Distrikt Jönköpings län vilket man ser possitivt på både från riksorganisationen och Distrikt Syd. En interimstyrelse kommer att utses den 25 september i Jönköping.

 • Insändare till JP

  Av johan.nissinen den 7 september, 2011
  0

  Jag har skickat in insändare till JP angående vår ambulansmotion. Läs motionen här.

  KD i kommunfullmäktige nämnde motionen i kommunfullmäktige i samband med vår motion om trygghetslarm. Se filmen här.

  Ambulanssituationen i länet.

  De senaste dagarna har det varit het debatt angående en motion som SD lämnade in i landstinget som har skapat rubriker som ”SD vill ta betalt för ambulans” och liknande. Denna rubrik tycker jag är olycklig eftersom den tar fokus från det som motionen egentligen handlar, nämligen att det kan finnas ett problem med att länets ambulanser utnyttjas som ren taxi till sjukhusen i ökande grad. Om detta stämmer så är det en oroande utveckling eftersom det kan äventyra liv för de personer som verkligen kan behöva akut vård innan de når sjukhuset, så kallad prehospital vård. Vi har bara en viss mängd ambulanser och antalet har inte ökat markant sedan 1980-talet trots att befolkningen gjort det.

  Därför vill vi göra en seriös utredning för att se om det ligger något i detta eller om det bara är grundlösa påståenden. I denna utredning vill vi också se vad det skulle innebära att införa en ambulansavgift, vilka erfarenheter det finns från de sju andra landstingen som redan har en sådan etc. Avgiften i de länen ligger på ca 150-200 kr. Syftet med en sådan avgift skulle vara att få folk att ta en taxi eller annat transportmedel istället för att belasta ambulanserna med körningar som de skulle kunna gjort själva. Men om vi vill införa en avgift, hur stor den ska vara eller vilka undantag som ska gälla vill vi vänta med att bestämma tills en utredning finns att tillgå eftersom detta är ett viktigt beslut så inte ska hastas fram. I dagsläget delas ambulanskörningar in i tre kategorier beroende på hur livshotande patientens situation är man skulle t.ex. kunna tänka sig att bara några av dessa skulle kosta, det är en variant. Men vi vill inte besluta om detaljer innan vi ser en utredning som sagt.

  Reaktionerna har varit lite blandade om man läser kommentarer på nätet. Flera vårdanställda verkar hålla med om att det finns ett problem med onödiga transporter, några andra menar att plånboken inte ska avgöra om man ska få vård eller ej, vilket jag kan hålla med om, fast med det resonemanget ska man i så fall ta bort alla patientavgifter vilket jag inte tror skulle vara hållbart tyvärr. En som resonerade så var Simon Rundqvist (KD), ledamot i kommunfullmäktige. Han skrev så här i en kommentar på Jnytt:

  ”Dumheter! Plånboken får aldrig bli avgörande för möjligheten att ta en akuttransport till sjukhus när man så behöver. Håller med Backlund (C) om att vi istället behöver bli bättre på råd och rekommendation och inte minst ha en vård som är tillgänglig både för telefonrådgivning och besök. Visst är det ett problem när människor ibland använder ambulansen som en slags taxi till sjukhuset, men det rör sig om undantagsfall som inte bör göra att man ändrar reglerna.”

  Att Simon inte tycker om vårt parti rör mig inte så mycket i ryggen, men det jag tycker är intressant är att han verkar ha insyn eller uppgifter om hur många de onödiga transporterna är eftersom han påstår att det rör sig om undantagsfall. Så min fråga till Simon är om han har en utredning eller liknande som stödjer påståendet, eller är det så att han desperat försöker plocka hem politiska poäng för sitt parti som just nu verkar vara ett sjunkande skepp i opinionsmätningar? Om det redan finns uppgifter så vore en ny utredning ganska onödig.

  Vi tycker i alla fall att om det finns indikationer på att detta skulle vara ett problem så är det värt att utreda saken. Motionen finns att läsa på landstingets hemsida och på partiets egen hemsida för länet.

  Kristina Winberg (SD)
  Gruppledare landstinget.