Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 4

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Hur används LAS i regionen

  Av administrator den 3 januari, 2018
  0

  Interpellation│ Region Jönköpings län
  Till Malin Wengholm (M)

  Det är många som har en visstidsanställning eller timanställning i något servicearbete inom regionen. Man kan arbeta många år, men utan att få en tillsvidareanställning.

  Arbetsgivaren har möjlighet att avsluta en visstid inom två år och anställa en ny person på visstid upp till två år. Då får den som lärt sig jobbet sluta och ersätts med en annan. Man blir ”utlasad”.

   

   

   

   

  Enligt Lagen om Anställnings Skydd så gäller denna regel:
  Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  Detta kallas i dagligt tal för ”inlasning”.

  Från Sverigedemokraterna tror vi man borde se över rutinerna för ”utlasning” inom regionen, för att erbjuda fler en tillsvidareanställning och bli en attraktivare arbetsgivare.

  Vi ska värdera människor med erfarenhet och erbjuda anställningstrygghet inom yrken där vi vet behoven kommer att finnas kvar.

  Frågor

  -En del sjukhus, och kommuner, i andra regioner har en egen LAS-lista där man följer upp och avvecklar tjänster innan de blir ”inlasade”, finns sådana listor i vår region?

  -Vet du om att det förekommer förbindelser i Regionen som visstidsanställda får skriva på för att ”nolla”, alltså avsäga sig sina LAS-dagar för att få fortsätta jobba som visstidsanställd?

  -Är du beredd att förändra något i rutinerna för att erbjuda fler en tillsvidareanställning?

 • Kommentar till budgetfullmäktige i Region Jönköpings län

  Av administrator den 9 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna är det tredje blocket i regionen och även vågmästare. Efter valet 2014 erbjöds vårt parti en plats i presidiet som andre vice ordförande. Det var en överenskommelse med alliansen med tanke på vår vågmästarroll och storlek.

  Det fanns inga motkrav för presidieplatsen men självklart stöttade vi alliansens förslag till ordförande i fullmäktige Hans Rocén. När det politiska styret skulle tillsättas (ordförandeposter i de olika nämnderna), lade vi ned våra röster eftersom ingen ville samarbeta med oss. Alliansen kunde då få styret genom att ta stöd av vänsterpartiet genom valteknisk samverkan. Vänstern stöttade ett alliansstyre mot att alliansen erbjöd vänstern platser i nämnderna.

  Sedan dess har Sverigedemokraterna drivit oppositionspolitik, lagt egna förslag. Vi har alltid varit öppna för dialog. I samband med budget förra året tog alliansen med vårt förslag om att man ska införa en huvudman i barn- och ungdomssjukvården. Det föll sig då naturligt att stötta deras budget.

  Vid gårdagens budgetmöte försökte vi väcka intresse för vår budget och få ett par av våra förslag bifallna. Alliansen var beredd att stötta ett av de två yrkanden vi ansåg vara rimligt för att ge vårt aktiva stöd. Att sjuksköterskor på akuten ska kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall.

  Vi föreslog även att man intensifierar arbetet med att minska onödig dokumentation i vården. Idag tar dokumentation mycket tid och ibland dubbeldokumenteras saker i onödan. Innan omröstningen gjorde vi klart att vi lägger ned rösterna om vi inte får in yrkandet om dokumentation i vården. Inget parti ville gå oss till mötes. Därför valde vi att inte aktivt stötta något annat budgetförslag än vårt eget. Vi lade ned rösterna och av de två blocken är de rödgröna störst. Även vänstern röstar med de rödgröna i de flesta fall.

  Det är märkligt att inget av blocken var särskilt mån om att få stöd för sin egen budget. Det hade varit så enkelt att gå oss tillmötes. Det vi krävde var okontroversiellt och inte särskilt omfattande.

  Slutsatsen är att man föredrar sina motståndares budget framför att bjuda till lite för att få igenom sin egen politik.

  Samuel Godren
  Gruppledare

 • Intresseanmälan

  Av administrator den 2 november, 2017
  0

  VALOMBUDSMAN/KVINNA FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA I JÖNKÖPNGS LÄN

  Distriktet har ambitionen att anställa två valombudmän/kvinnor inför valet 2017.
  En av dessa ansvarar för södra delen av vårt län, medan den andra för den norra delen.

  Du som meddelar Ditt intresse för uppdraget är medlem i Sverigedemokraterna, är väl förtrogen med partiets politik, har social kompetens och känner distriktet. Du har lätt för att samarbeta och har förmågan att uttrycka Dig i tal och skrift.

  Arbetet innebär bl.a. att logistiken vad gäller valmaterial fungerar, hjälpa kommunföreningarna med bokningar, tillståndssökning, delta på medlems- och opinionsmöten, samordna aktiviteter m.m.

  Anställningstid, anställningsgrad, lön vill vi diskutera med dem som vi finner lämpliga för uppdragen. Olika alternativ kan vara möjliga.

  Din intresseanmälan vill vi ha senast den 1 oktober. I din intresseanmälan berättar Du också varför Du är lämplig för uppdraget.

  Distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna i Jönköpings Län.

  Intresseanmälan skriftligt sändes till distriktets ordf. bjorn.forsell@sd.se

 • 32 förslag i länets Sjukvård, Länstrafik, Kultur

  Av administrator den 1 november, 2017
  0

  Läs våra förslag i Regionens budget.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Budgetarbete

  Av administrator den 21 oktober, 2017
  0