Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 4

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Distriktsårsmötet

  Av administrator den 15 februari, 2018
  0

  Distriktsårsmötet äger rum den 25 mars.

  Alla som valts till ombud får delta och får Andra kallelsen via mail den 11 mars med tid och plats.

  Ombuden utses av respektive kommunårsmöte enligt nedan.


 • Socialstyrelsen tar miste

  Av administrator den 13 februari, 2018
  0

  Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform utan dessutom den cancer som näst lungcancer orsakar flest dödsfall. Varje år dör 1800-2400 män i prostatacancer.

  Socialstyrelsen avråder från att införa organiserad och professionell screening. Det medför att åtskilliga män kommer att dö i prostatacancer. Det främsta argumentet emot allmän prostatascreening är att många får påbörja behandling trotts att man har en icke dödlig variant av prostatacancer. Behandlingen innebär då vissa biverkningar som kunnat undvikas.

   

  Men den andra vågskålen väger tyngre. Att få kunskap i tid räddar liv. Med screening kan man upptäcka en allvarlig sjukdom innan den hinner sprida sig till skelett och andra organ.

  Det finns en mängd läkare och experter som inte är eniga med socialstyrelsen. Provtagningen utvecklas hela tiden och ger allt säkrare svar. Socialstyrelsens rekommendation bygger på 4 år gamla resultat och det är mycket som hänt sedan dess.

   

   

  Screening för män är en jämställdhetsfråga. Precis som mammografin görs på kvinnor.

  En av Sverigedemokraternas valfrågor blir att regionen erbjuder alla män allmän screening för Prostatacancer. Lämpligen vid 50, 55, 60, 65 och 70 års ålder. Sedan följer man upp de män som har höga värden för att se om det är en tumör på väg att bli farlig. Det kan göras med bland annat magnetkamera.

   

  Samuel Godrén (SD)
  Gruppledare
  Region Jönköping

 • Hur används LAS i regionen

  Av administrator den 3 januari, 2018
  0

  Interpellation│ Region Jönköpings län
  Till Malin Wengholm (M)

  Det är många som har en visstidsanställning eller timanställning i något servicearbete inom regionen. Man kan arbeta många år, men utan att få en tillsvidareanställning.

  Arbetsgivaren har möjlighet att avsluta en visstid inom två år och anställa en ny person på visstid upp till två år. Då får den som lärt sig jobbet sluta och ersätts med en annan. Man blir ”utlasad”.

   

   

   

   

  Enligt Lagen om Anställnings Skydd så gäller denna regel:
  Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  Detta kallas i dagligt tal för ”inlasning”.

  Från Sverigedemokraterna tror vi man borde se över rutinerna för ”utlasning” inom regionen, för att erbjuda fler en tillsvidareanställning och bli en attraktivare arbetsgivare.

  Vi ska värdera människor med erfarenhet och erbjuda anställningstrygghet inom yrken där vi vet behoven kommer att finnas kvar.

  Frågor

  -En del sjukhus, och kommuner, i andra regioner har en egen LAS-lista där man följer upp och avvecklar tjänster innan de blir ”inlasade”, finns sådana listor i vår region?

  -Vet du om att det förekommer förbindelser i Regionen som visstidsanställda får skriva på för att ”nolla”, alltså avsäga sig sina LAS-dagar för att få fortsätta jobba som visstidsanställd?

  -Är du beredd att förändra något i rutinerna för att erbjuda fler en tillsvidareanställning?

 • Kommentar till budgetfullmäktige i Region Jönköpings län

  Av administrator den 9 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna är det tredje blocket i regionen och även vågmästare. Efter valet 2014 erbjöds vårt parti en plats i presidiet som andre vice ordförande. Det var en överenskommelse med alliansen med tanke på vår vågmästarroll och storlek.

  Det fanns inga motkrav för presidieplatsen men självklart stöttade vi alliansens förslag till ordförande i fullmäktige Hans Rocén. När det politiska styret skulle tillsättas (ordförandeposter i de olika nämnderna), lade vi ned våra röster eftersom ingen ville samarbeta med oss. Alliansen kunde då få styret genom att ta stöd av vänsterpartiet genom valteknisk samverkan. Vänstern stöttade ett alliansstyre mot att alliansen erbjöd vänstern platser i nämnderna.

  Sedan dess har Sverigedemokraterna drivit oppositionspolitik, lagt egna förslag. Vi har alltid varit öppna för dialog. I samband med budget förra året tog alliansen med vårt förslag om att man ska införa en huvudman i barn- och ungdomssjukvården. Det föll sig då naturligt att stötta deras budget.

  Vid gårdagens budgetmöte försökte vi väcka intresse för vår budget och få ett par av våra förslag bifallna. Alliansen var beredd att stötta ett av de två yrkanden vi ansåg vara rimligt för att ge vårt aktiva stöd. Att sjuksköterskor på akuten ska kunna skriva röntgenremiss på enklare ortopediska fall.

  Vi föreslog även att man intensifierar arbetet med att minska onödig dokumentation i vården. Idag tar dokumentation mycket tid och ibland dubbeldokumenteras saker i onödan. Innan omröstningen gjorde vi klart att vi lägger ned rösterna om vi inte får in yrkandet om dokumentation i vården. Inget parti ville gå oss till mötes. Därför valde vi att inte aktivt stötta något annat budgetförslag än vårt eget. Vi lade ned rösterna och av de två blocken är de rödgröna störst. Även vänstern röstar med de rödgröna i de flesta fall.

  Det är märkligt att inget av blocken var särskilt mån om att få stöd för sin egen budget. Det hade varit så enkelt att gå oss tillmötes. Det vi krävde var okontroversiellt och inte särskilt omfattande.

  Slutsatsen är att man föredrar sina motståndares budget framför att bjuda till lite för att få igenom sin egen politik.

  Samuel Godren
  Gruppledare

 • Intresseanmälan

  Av administrator den 2 november, 2017
  0

  VALOMBUDSMAN/KVINNA FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA I JÖNKÖPNGS LÄN

  Distriktet har ambitionen att anställa två valombudmän/kvinnor inför valet 2017.
  En av dessa ansvarar för södra delen av vårt län, medan den andra för den norra delen.

  Du som meddelar Ditt intresse för uppdraget är medlem i Sverigedemokraterna, är väl förtrogen med partiets politik, har social kompetens och känner distriktet. Du har lätt för att samarbeta och har förmågan att uttrycka Dig i tal och skrift.

  Arbetet innebär bl.a. att logistiken vad gäller valmaterial fungerar, hjälpa kommunföreningarna med bokningar, tillståndssökning, delta på medlems- och opinionsmöten, samordna aktiviteter m.m.

  Anställningstid, anställningsgrad, lön vill vi diskutera med dem som vi finner lämpliga för uppdragen. Olika alternativ kan vara möjliga.

  Din intresseanmälan vill vi ha senast den 1 oktober. I din intresseanmälan berättar Du också varför Du är lämplig för uppdraget.

  Distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna i Jönköpings Län.

  Intresseanmälan skriftligt sändes till distriktets ordf. bjorn.forsell@sd.se