Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 4

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Våra riksdagskandidater

  Av administrator den 28 februari, 2018
  0

  I mitten på mars ska valkonferensen fastställa riksdagsvalsedeln.

  Om valberedningens förslag får gehör har vi tre från länet som kommer att toppa listan. På första plats står Jimmie Åkesson.

   

  2. Angelica Lundberg

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Staffan Eklöf

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Eric Westroth

 • Av administrator den 20 februari, 2018
  0

 • Distriktsårsmötet

  Av administrator den 15 februari, 2018
  0

  Distriktsårsmötet äger rum den 25 mars.

  Alla som valts till ombud får delta och får Andra kallelsen via mail den 11 mars med tid och plats.

  Ombuden utses av respektive kommunårsmöte enligt nedan.


 • Socialstyrelsen tar miste

  Av administrator den 13 februari, 2018
  0

  Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform utan dessutom den cancer som näst lungcancer orsakar flest dödsfall. Varje år dör 1800-2400 män i prostatacancer.

  Socialstyrelsen avråder från att införa organiserad och professionell screening. Det medför att åtskilliga män kommer att dö i prostatacancer. Det främsta argumentet emot allmän prostatascreening är att många får påbörja behandling trotts att man har en icke dödlig variant av prostatacancer. Behandlingen innebär då vissa biverkningar som kunnat undvikas.

   

  Men den andra vågskålen väger tyngre. Att få kunskap i tid räddar liv. Med screening kan man upptäcka en allvarlig sjukdom innan den hinner sprida sig till skelett och andra organ.

  Det finns en mängd läkare och experter som inte är eniga med socialstyrelsen. Provtagningen utvecklas hela tiden och ger allt säkrare svar. Socialstyrelsens rekommendation bygger på 4 år gamla resultat och det är mycket som hänt sedan dess.

   

   

  Screening för män är en jämställdhetsfråga. Precis som mammografin görs på kvinnor.

  En av Sverigedemokraternas valfrågor blir att regionen erbjuder alla män allmän screening för Prostatacancer. Lämpligen vid 50, 55, 60, 65 och 70 års ålder. Sedan följer man upp de män som har höga värden för att se om det är en tumör på väg att bli farlig. Det kan göras med bland annat magnetkamera.

   

  Samuel Godrén (SD)
  Gruppledare
  Region Jönköping

 • Hur används LAS i regionen

  Av administrator den 3 januari, 2018
  0

  Interpellation│ Region Jönköpings län
  Till Malin Wengholm (M)

  Det är många som har en visstidsanställning eller timanställning i något servicearbete inom regionen. Man kan arbeta många år, men utan att få en tillsvidareanställning.

  Arbetsgivaren har möjlighet att avsluta en visstid inom två år och anställa en ny person på visstid upp till två år. Då får den som lärt sig jobbet sluta och ersätts med en annan. Man blir ”utlasad”.

   

   

   

   

  Enligt Lagen om Anställnings Skydd så gäller denna regel:
  Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  Detta kallas i dagligt tal för ”inlasning”.

  Från Sverigedemokraterna tror vi man borde se över rutinerna för ”utlasning” inom regionen, för att erbjuda fler en tillsvidareanställning och bli en attraktivare arbetsgivare.

  Vi ska värdera människor med erfarenhet och erbjuda anställningstrygghet inom yrken där vi vet behoven kommer att finnas kvar.

  Frågor

  -En del sjukhus, och kommuner, i andra regioner har en egen LAS-lista där man följer upp och avvecklar tjänster innan de blir ”inlasade”, finns sådana listor i vår region?

  -Vet du om att det förekommer förbindelser i Regionen som visstidsanställda får skriva på för att ”nolla”, alltså avsäga sig sina LAS-dagar för att få fortsätta jobba som visstidsanställd?

  -Är du beredd att förändra något i rutinerna för att erbjuda fler en tillsvidareanställning?