Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 40

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Insändare till JP

  Av johan.nissinen den 7 september, 2011
  0

  Jag har skickat in insändare till JP angående vår ambulansmotion. Läs motionen här.

  KD i kommunfullmäktige nämnde motionen i kommunfullmäktige i samband med vår motion om trygghetslarm. Se filmen här.

  Ambulanssituationen i länet.

  De senaste dagarna har det varit het debatt angående en motion som SD lämnade in i landstinget som har skapat rubriker som ”SD vill ta betalt för ambulans” och liknande. Denna rubrik tycker jag är olycklig eftersom den tar fokus från det som motionen egentligen handlar, nämligen att det kan finnas ett problem med att länets ambulanser utnyttjas som ren taxi till sjukhusen i ökande grad. Om detta stämmer så är det en oroande utveckling eftersom det kan äventyra liv för de personer som verkligen kan behöva akut vård innan de når sjukhuset, så kallad prehospital vård. Vi har bara en viss mängd ambulanser och antalet har inte ökat markant sedan 1980-talet trots att befolkningen gjort det.

  Därför vill vi göra en seriös utredning för att se om det ligger något i detta eller om det bara är grundlösa påståenden. I denna utredning vill vi också se vad det skulle innebära att införa en ambulansavgift, vilka erfarenheter det finns från de sju andra landstingen som redan har en sådan etc. Avgiften i de länen ligger på ca 150-200 kr. Syftet med en sådan avgift skulle vara att få folk att ta en taxi eller annat transportmedel istället för att belasta ambulanserna med körningar som de skulle kunna gjort själva. Men om vi vill införa en avgift, hur stor den ska vara eller vilka undantag som ska gälla vill vi vänta med att bestämma tills en utredning finns att tillgå eftersom detta är ett viktigt beslut så inte ska hastas fram. I dagsläget delas ambulanskörningar in i tre kategorier beroende på hur livshotande patientens situation är man skulle t.ex. kunna tänka sig att bara några av dessa skulle kosta, det är en variant. Men vi vill inte besluta om detaljer innan vi ser en utredning som sagt.

  Reaktionerna har varit lite blandade om man läser kommentarer på nätet. Flera vårdanställda verkar hålla med om att det finns ett problem med onödiga transporter, några andra menar att plånboken inte ska avgöra om man ska få vård eller ej, vilket jag kan hålla med om, fast med det resonemanget ska man i så fall ta bort alla patientavgifter vilket jag inte tror skulle vara hållbart tyvärr. En som resonerade så var Simon Rundqvist (KD), ledamot i kommunfullmäktige. Han skrev så här i en kommentar på Jnytt:

  ”Dumheter! Plånboken får aldrig bli avgörande för möjligheten att ta en akuttransport till sjukhus när man så behöver. Håller med Backlund (C) om att vi istället behöver bli bättre på råd och rekommendation och inte minst ha en vård som är tillgänglig både för telefonrådgivning och besök. Visst är det ett problem när människor ibland använder ambulansen som en slags taxi till sjukhuset, men det rör sig om undantagsfall som inte bör göra att man ändrar reglerna.”

  Att Simon inte tycker om vårt parti rör mig inte så mycket i ryggen, men det jag tycker är intressant är att han verkar ha insyn eller uppgifter om hur många de onödiga transporterna är eftersom han påstår att det rör sig om undantagsfall. Så min fråga till Simon är om han har en utredning eller liknande som stödjer påståendet, eller är det så att han desperat försöker plocka hem politiska poäng för sitt parti som just nu verkar vara ett sjunkande skepp i opinionsmätningar? Om det redan finns uppgifter så vore en ny utredning ganska onödig.

  Vi tycker i alla fall att om det finns indikationer på att detta skulle vara ett problem så är det värt att utreda saken. Motionen finns att läsa på landstingets hemsida och på partiets egen hemsida för länet.

  Kristina Winberg (SD)
  Gruppledare landstinget.

 • Motion: Ambulanssituationen i länet

  Av johan.nissinen den 7 september, 2011
  0

  Jönköping den 19 augusti 2011

  Motion | Sverigedemokraterna

  Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

  Ambulanssituationen i Jönköpings län

  Det finns indikationer på att antalet onödiga transporter med ambulans ökar i länet, med onödiga transporter menar vi skäl som ej är akuta och ej livshotande.

  Ambulanser idag kan liknas vid mobila intensivvårdsenheter snarare än ett transportmedel och dessa måste finnas tillgängliga till de livshotande situationerna.

  Uppgifter från Västra Götaland visar att ungefär var tredje ambulanstransport  utgörs av transporter som ej krävt ambulans.

  Därför vill vi att en utredning genomförs så att vi får en uppfattning om situationen i vårt län och om det finns behov av särskilda åtgärder. Vi hade enligt uppgift mer ambulanser för tio år sen än vad vi har idag trots att befolkningen ökat. Därför måste ambulanserna användas till det som de är avsedda för.

  En eventuell åtgärd som bör vara med i utredningen är införandet av en ambulansavgift ungefär som man gjort i sju andra landsting. I Värmlands län har det funnits i cirka tio år och det ger dem ungefär 2,4 miljoner per år i intäkter. Målet ska dock vara  att minska belastningen och trycket på ambulanserna, inte att generera intäkter.

  Nivån på ambulansavgiften bör i så fall vara ungefär som nivån på patientavgifter och vara generell. Överflyttningar mellan olika vårdgivare bör ej heller kosta för patienten.

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  • Att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att undersöka hur ambulanserna används i länet avseende medicinsk motiverade transporter eller ej.
  • Att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka konsekvenser  ett eventuellt införande av en ambulansavgift skulle medföra.

   

  STATUS: Avslagen, men utskottet medgav att man måste följa utvecklingen inom ambulansverksamheten.

 • Motion: Information vid upprepade aborter

  Av johan.nissinen den 27 juni, 2011
  0

  Nässjö den 15 juni 2011

   

  MotionSverigedemokraterna

  Landstingsfullmäktige i Jönköpings Län


  Information och uppföljning vid upprepade aborter

  De flesta är idag överens om att så få kvinnor som möjligt ska behöva genomgå en abort, det innebär både lidande och kostnader.

  I Jönköpings län utförs ca 1000 aborter varje år. Antalet är färre än genomsnittet för riket, men synen på människolivet som något värdefullt gör att vi alltid bör arbeta för att minska antalet oönskade graviditeter.

  Av de 1 015 aborter som utfördes i länet 2009 var 330 st utförda för andra, tredje eller fjärde gången. Förhållandet att ungefär var tredje abort är upprepad har varit ganska konstant. Därför kan det vara effektivt att sätta in resurser efter den första aborten.

  Idag finns många preventivmedel att välja på. En hormonspiral ger skydd mot graviditet i ca fem år, den ger ingen ökad risk för blodpropp och påverkar inte bröstmjölken. Hormonspiralen kostar kunden 650 kr.

  Varje abort kostar 10 000-15 000 kr.

  En del kvinnor kanske hellre skulle välja att adoptera bort sitt barn istället för att göra abort, det vet vi inte eftersom man inte informerar om den möjligheten i samband med abort. De flesta vet nog inte att denna möjlighet överhuvudtaget finns.

  Landstinget kan ge stöd i svåra situationer genom information och valfrihet eftersom varje individ har olika behov, förutsättningar och önskemål.

   

  Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta

  -att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral, eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar bäst under 5 år, utan kostnad.

  -att den skriftliga informationen till kvinnan som ska genomgå en abort även ska innehålla information om vem man kan kontakta om man vill adoptera bort barnet, eller vill veta mer om adoption.

   

   

  För Sverigedemokraterna

  Samuel Godrén

   

  STATUS: Avslagen, men det fanns visst stöd bland enskilda andra ledamöter för att se över informationen vid adoption.


 • Landstingsfullmäktige 21-22 juni 2011.

  Av johan.nissinen den 25 juni, 2011
  0

  Då var det landstingsfullmäktige i dagarna två. Första dagen gick till att lämna sina åsikter om delårsrapporten där jag hade ett anförande på ca: åtta minuter. Jag började mitt anförande med att vi har ett välskött och väl fungerande landsting med en ekonomi som till stora delar är i balans, alltså som man har lärt sig ta upp det positiva först för att sedan gå på det som kan göras bättre.

  Se mitt anförande här:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=PFF0xAEC3HQ

  Jag belyste att efter det fria vårdvalet förra året så har det blivit en betydande ökning av vårdcentraler, vilket lett till att tillgängligheten har blivit bättre vilket vi tycker är bra.

  Det jag ifrågasatte var däremot att man kan se en ökning på antalet besök inom primärvården med cirka 50.000 jämfört med samma period förra året vilket kan få en och annan klocka att ringa något? Inte har väl folk blivit så mycket sjukare på knappt ett år. Intressant att se hur det ser ut vid nästa delårsrapport.. 

  Jag tog även upp en av våra hjärtefrågor som är de äldre sjuka i vården och hänvisade till ett studiebesök vi i hälso och sjukvårdsutskottet i Jönköping var på i Göteborg på Sahlgrenska där man infört från ambulans till säng på vårdavdelning på 48 minuter. Sahlgrenska fick kvalitetspriset för sitt projekt ålderstigen 2011.

  Läs gärna mer om detta här:

  Eftersom vi lagt en motion  med ett sådant förslag så hoppas vi verkligen att den ska i alla fall bidra till ett nytt arbetssätt på akutmottagningarna när vi tar emot äldre svårt sjuka patienter.

  Se mig prata om detta här:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=JZo1eb1Erjs

  Jag påtalade även att antalet vårdplatser inte kan minska mer, då vi har sämst antal vårdplatser per invånare i hela Europa.

  Dagen fortsatte med ett studiebesök i vår grannkommun Habo där vi besökte deras fantastiskt fina kyrka, för att sedan besöka deras vårdcentral. Kvällen avslutades med en middag på nybyggda Alléskolan.

  Dag två inleddes med en föreläsning om de äldre mest sjuka i vården, och fortsatte till en allmänpolitiskt debatt i detta ämne, det kändes väldigt bra med tanke på mitt anförande dagen innan, och vår inlämnade motion så jag kunde inte låta bli utan jag begärde ordet för att tydliggöra de äldre sjuka patienternas situation.

  Dagen löpte på med motioner och redovisningar för att sedan återgå till delårsrapporten som ej blev klar under första dagen. Jag tog upp oron för de ökade kostnaderna för hyrläkare som vi kan se i länet.

  Dag två började gå till sitt slut när det var dags för mig att ställa en enkel fråga till vår ordförande i landstinget som handlade om kostnader för språktolktjänst i länet (se debatt under enkel fråga). Jag tyckte att debatten gick bra och att jag hade svar på tal! Se videoklipp här.

  Vid pennan

  Kristina Winberg

  Vi hade också fullt upp i kommunfullmäktige samma dagar, där vi hade synpunkter på mångkultur i allmänhet. Klicka här för videoklipp.

 • Enkel fråga: Kostnader för tolktjänst

  Av johan.nissinen den 22 juni, 2011
  0

  Fråga

  Till landstingsstyrelsens ordförande.

  Kostnader för språktolktjänst i länet

  Jag har försökt att kartlägga kostnaderna för språktolkar i landstinget efter att jag sett att man i Region Skåne försöker att effektivisera sin språktolktjänst.

  Det jag har fått fram är att all tolktjänst i länet har sedan 2005 ökat med 35 % netto.

  Eftersom det är omöjligt att utläsa från landstingets uppgifter vad ökningarna beror på vill jag därför ställa följande fråga:

  Vore det inte lämpligt att man särredovisar kostnader för språktolk och teckentolk som man gör i Region Skåne och andra landsting så att det blir lättare att analysera och följa upp?

  Följdfråga:
  Om svaret är ja kommer ni då att tillse att detta sker i kommande årsredovisningar?

  Kristina Winberg (SD)
  Gruppledare

  2011-06-17

   

  STATUS: Frågan togs upp och besvarades under fullmäktige 2011-06-22. Sammanfattningsvis var svaret att man möjligen om intresse finns kan särredovisa de olika tolktjänsterna. På frågan om detta skall stå i årsredovisningen blev svaret dock NEJ.

  Vi anser därmed att frågan är besvarad.

  Se frågan besvaras i videon:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=dxVrzhxg2cY