Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 40

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

 • Landstingsfullmäktige 21-22 juni 2011.

  Av johan.nissinen den 25 juni, 2011
  0

  Då var det landstingsfullmäktige i dagarna två. Första dagen gick till att lämna sina åsikter om delårsrapporten där jag hade ett anförande på ca: åtta minuter. Jag började mitt anförande med att vi har ett välskött och väl fungerande landsting med en ekonomi som till stora delar är i balans, alltså som man har lärt sig ta upp det positiva först för att sedan gå på det som kan göras bättre.

  Se mitt anförande här:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=PFF0xAEC3HQ

  Jag belyste att efter det fria vårdvalet förra året så har det blivit en betydande ökning av vårdcentraler, vilket lett till att tillgängligheten har blivit bättre vilket vi tycker är bra.

  Det jag ifrågasatte var däremot att man kan se en ökning på antalet besök inom primärvården med cirka 50.000 jämfört med samma period förra året vilket kan få en och annan klocka att ringa något? Inte har väl folk blivit så mycket sjukare på knappt ett år. Intressant att se hur det ser ut vid nästa delårsrapport.. 

  Jag tog även upp en av våra hjärtefrågor som är de äldre sjuka i vården och hänvisade till ett studiebesök vi i hälso och sjukvårdsutskottet i Jönköping var på i Göteborg på Sahlgrenska där man infört från ambulans till säng på vårdavdelning på 48 minuter. Sahlgrenska fick kvalitetspriset för sitt projekt ålderstigen 2011.

  Läs gärna mer om detta här:

  Eftersom vi lagt en motion  med ett sådant förslag så hoppas vi verkligen att den ska i alla fall bidra till ett nytt arbetssätt på akutmottagningarna när vi tar emot äldre svårt sjuka patienter.

  Se mig prata om detta här:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=JZo1eb1Erjs

  Jag påtalade även att antalet vårdplatser inte kan minska mer, då vi har sämst antal vårdplatser per invånare i hela Europa.

  Dagen fortsatte med ett studiebesök i vår grannkommun Habo där vi besökte deras fantastiskt fina kyrka, för att sedan besöka deras vårdcentral. Kvällen avslutades med en middag på nybyggda Alléskolan.

  Dag två inleddes med en föreläsning om de äldre mest sjuka i vården, och fortsatte till en allmänpolitiskt debatt i detta ämne, det kändes väldigt bra med tanke på mitt anförande dagen innan, och vår inlämnade motion så jag kunde inte låta bli utan jag begärde ordet för att tydliggöra de äldre sjuka patienternas situation.

  Dagen löpte på med motioner och redovisningar för att sedan återgå till delårsrapporten som ej blev klar under första dagen. Jag tog upp oron för de ökade kostnaderna för hyrläkare som vi kan se i länet.

  Dag två började gå till sitt slut när det var dags för mig att ställa en enkel fråga till vår ordförande i landstinget som handlade om kostnader för språktolktjänst i länet (se debatt under enkel fråga). Jag tyckte att debatten gick bra och att jag hade svar på tal! Se videoklipp här.

  Vid pennan

  Kristina Winberg

  Vi hade också fullt upp i kommunfullmäktige samma dagar, där vi hade synpunkter på mångkultur i allmänhet. Klicka här för videoklipp.

 • Enkel fråga: Kostnader för tolktjänst

  Av johan.nissinen den 22 juni, 2011
  0

  Fråga

  Till landstingsstyrelsens ordförande.

  Kostnader för språktolktjänst i länet

  Jag har försökt att kartlägga kostnaderna för språktolkar i landstinget efter att jag sett att man i Region Skåne försöker att effektivisera sin språktolktjänst.

  Det jag har fått fram är att all tolktjänst i länet har sedan 2005 ökat med 35 % netto.

  Eftersom det är omöjligt att utläsa från landstingets uppgifter vad ökningarna beror på vill jag därför ställa följande fråga:

  Vore det inte lämpligt att man särredovisar kostnader för språktolk och teckentolk som man gör i Region Skåne och andra landsting så att det blir lättare att analysera och följa upp?

  Följdfråga:
  Om svaret är ja kommer ni då att tillse att detta sker i kommande årsredovisningar?

  Kristina Winberg (SD)
  Gruppledare

  2011-06-17

   

  STATUS: Frågan togs upp och besvarades under fullmäktige 2011-06-22. Sammanfattningsvis var svaret att man möjligen om intresse finns kan särredovisa de olika tolktjänsterna. På frågan om detta skall stå i årsredovisningen blev svaret dock NEJ.

  Vi anser därmed att frågan är besvarad.

  Se frågan besvaras i videon:

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=dxVrzhxg2cY

 • Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2010-06-15

  Av johan.nissinen den 15 juni, 2011
  0

  Idag var jag på möte i Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping. Dagen till ära blev jag vald till justerare, dagens första ärende var en motion från vänsterpartiet.

  Hälsofrämjande och läkande trädgård

  Vi fick en föreläsning av Paula Bergman och Birgitta Ekeberg ifrån folkhälsoavdelningen. I motionen framgår att en plan tas fram med förslag på åtgärder och behov i syfte att skapa och utveckla läkande och hälsofrämjande trädgårdar på alla länets sjukhus. Vi fick höra att undersökningar gjorts på olika håll där man låtit patienter få rum med utsikt mot naturen respektive utsikt mot annan byggnad där man ser snabbare tillfrisknande hos de patienter som haft utsikt mot naturmiljö. Vi fick även information om rehabiliteringsenheter för fysiskt psykiskt nedsatta personer.

  Alnarps rehabiliteringsträdgård

  SLU Alnarp har med sin verksamhet, landskapsinriktad miljöpsykologi, blivit ledande inom ämnesområdet natur- och trädgårdsterapi, naturens roll för livskvalitet och hälsa. Alnarps rehabiliteringsträdgård och forskning väcker uppmärksamhet både nationellt och internationellt då den på ett framgångsrikt sätt kombinerar teorier från medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell trädgårdsterapi. Konceptet har blivit en förebild både i offentlig och privat verksamhet där bland annat flera landsting bygger upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild.

  Min känsla av denna motion är att jag tycker att tanken är väldigt god, men frågan är om det är lämpligt på sjukhus, man kanske istället ska ha Alnarp som föredöme till andra rehabhem. 

  Dagens andra motion var ifrån Moderaterna

  PSA – tester (prostatacancer)

  I en motion vill M

  -att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings län om att män har rätt att genomgå ett PSA test.

  -att landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för män åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 2011, att bedrivas som ett pilot och forskningsprojekt.

  Utskottet avvaktar med rapport ifrån Region Skåne där man i viss utsträckning gjort utskick till män i en viss ålderskategori om gratis PSA-test och utefter detta göra en värdering.

  Nästa motion som var inlämnad av Vänsterpartiet handlade om

  Fördjupa kunskapen om öppenvårds psykiatri

  Detta var en mycket intressant föreläsning vi fick av enhetschefen Therese Boberg med personal. Det finns många brister inom psykiatrin, antalet nya remisser är betydligt ökande, samverkan mellan de tre olika enheterna för öppen psykiatri har många brister. Personalen är hårt pressade p.g.a. av för få resurser. Här finns det mycket att påpeka, jag var nog en av de mest frågvisa under dagen sammanträde. Kan säga att jag fick så mycket belägg för de tankar och funderingar jag haft om just psykiatrin och dess verksamheter, bl.a. att antalet remisser har ökat mycket och samverkan de öppna psykiatrienheterna verkar ha mer att önska. Jag känner mig verkligen laddad att ta tag i dessa frågor.

  Vid pennan

  Kristina Winberg

 • Budgetmöte

  Av johan.nissinen den 12 juni, 2011
  0

  Partikamrater från hela länet samlades för att diskutera budgetfrågor och lite tankar inför framtiden. Stefan Olsson från Landskrona och Jens Leandersson från Region Skåne höll ett par mycket uppskattade föreläsningar om sina erfarenheter från budgetarbete och även mycket annat. Mötet var mycket givande och många tankar och idéer utbyttes.

 • SDU på gång i länet

  Av johan.nissinen den 12 juni, 2011
  0

  Vi är på gång nu! Några ungdomar  i länet har träffats för att börja bilda en egen SDU-avdelning. Vi i moderpartiet ser självklart mycket positivt på detta och önskar dem lycka till!

  Är ni intresserade av att gå med så kan ni kontakta oss på denna sidan eller gå in på Sverigedemokratisk Ungdoms egen hemsida.

  Medlemskapet är gratis.