Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 45

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Rikspolitik

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Regionråd
Region Jönköpings län

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf

Riksdagsledamot
Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg

Riksdagsledamot
Civilutskottet

 

 

 

 

 

 

Eric Westroth

Riksdagsledamot
Skatteutskottet

 

 

 
 

 • Motion: Den äldre människan på akutmottagning

  Av johan.nissinen den 22 maj, 2011
  0

  Klicka här för att läsa den skriftliga behandlingen av motionen

  Se filmen där motionen behandlades i landstingsfullmäktige 2012-02-07

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=DFH86Gx09vY

   

  Jönköping den 3 Januari 2011

  MotionSverigedemokraterna

  Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

  Den äldre människan på akutmottagning

  Den äldre människan som söker vård på akutmottagningen ska tas om hand av en särskild ”äldre linje” där särskild personal med kunskap och utbildning i den äldre människans sjukdomar är avsatta.

  Andelen äldre människor ökar i vårt land ökar för varje år, vårt län är inget undantag. Idag finns det ca 15.000 människor i länet som är 85 år eller äldre. Dessa personer är i många fall alerta högt upp i åren, men med stigande ålder påverkas också allmäntillståndet snabbare och sjukdomar av olika slag börjar bli kännbara.

  Den äldre patienten påverkas av miljöombyte, vilket kan leda till förvirring, hon är även mer känslig för infektioner, liggsår och uttorkning. De flesta akutmottagningar prioriterar idag patienterna efter allvaret i deras sjukdomstillstånd.

  Detta är i sig helt rimligt, men dock riskerar den äldre, vars tillstånd inte är livsavgörande, att hamna långt ner i denna prioritering.

  Vi vill att äldre och multisjuka patienter som uppenbarligen kommer att läggas in på avdelning inte stannar på akutmottagningen utan kommer direkt till avdelning och där skrivs in av läkare.

  Det är många som måste hjälpas åt för att vården av de äldre och multisjuka ska fungera bättre. Det traditionella sjukdomsorienterade arbetssättet bör ersättas med ett situationsbaserat förhållningssätt. Detta förklaras bra i en artikel i Läkartidningen som bifogas i motionen.

  Samma artikel i Läkartidningen publicerad 2009-09-29 belyser arbetet med ”gräddfil för äldre” och att detta pågår i hela landet.

  I motionen bifogas en artikel om förbättringsåtgärder som har genomförts i Karlskrona.

  Syftet med motionen som Sverigedemokraterna lägger är att Jönköpings läns landsting kan nu med fördel införa ett samarbete med flera av landets landsting, och därmed dra flera fördelar av redan utförda undersökningar, projekt och införda arbetssätt.

   

  Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta

  – att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken skapas på ett av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.

  Bilaga 1,  Bilaga 2

  STATUS: Behandlades i landstingsfullmäktige 2012-02-07. Den blev avslagen, dock så infördes motionen i praktiken i november 2011 som ett försök på länssjukhuset Ryhov.

 • Motion: Screeningprov för tarmcancer

  Av johan.nissinen den 22 maj, 2011
  0

  Klicka här för att läsa den skriftliga behandlingen av motionen

  Se filmen i två delar där motionen behandlades i landstingsfullmäktige 2012-02-07

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=UEXopy8spII

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=tXBYuOe3rsc

   

  MOTION

   2010-12-29                                       

  Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

  Varje år drabbas 6 000 svenskar av tarmcancer, hälften av dem dör. Medelåldern för de som drabbas är 75 år. Cancerformen är den tredje vanligaste efter bröstcancer och prostatacancer.

   Överlevnadschansen ökar ju tidigare cancern upptäcks och med ett enkelt screeningsprov finns förutsättning för detta.

  I Stockholm och på Gotland pågår sedan två år en sådan screening för att tidigt upptäcka cancern.

  I dessa båda landsting får alla 60 – 69 åringar vartannat år hem med posten ett test där de ska ta ett prov på avföringen som sedan skickas till laboratorier.  Provet analyseras, och hittar man blod i avföringen kallas patienten till en undersökning. Av dem som då undersöks visar sig 10 – 15  procent ha cancer.

  Genom studier är klarlagt att screening räddar liv. I Sverige skulle cirka 400 dödsfall om året undvikas, i vårt landsting cirka 20 personer. Riktlinjer för screening kom redan 2003 från EU.

  Beräkningar visar att fler liv kan räddas med screening för tarmcancer än vid mammografi för bröstcancer. Både specialistläkarföreningen inom området och Riksförbundet för magtarmsjuka har påpekat att screening för att tidigt upptäcka cancern är av stor vikt för att rädda liv.

   

   Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

     att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 – 69 år.

   

  STATUS: Behandlades i fullmäktige 2012-02-07. Den avslogs med diverse motiveringar, t.ex. att blod i avföringen behöver inte betyda att man har tarmcancer. Många ledamöter från andra partier tackade dock för motionen.

 • SD i JNytt

  Av johan.nissinen den 21 maj, 2011
  0

  Kommungruppen i Jönköpings kommun är med i JNytt med övervägande positivt omdöme.
  Läs artikeln här

  JNytts artikel nämns även på Politiskt inkorrekt.
  Läs den här

 • Sverigedemokraterna i Jönköpings län

  Av johan.nissinen den 18 maj, 2011
  0

  Om ni vill följa vårt arbete i landstinget så gå in på landstingsbloggen, där finns filmklipp, motioner mm.

  Den 19:e september 2010 skrevs det det historia i landet när Sverigedemokraterna tog plats i Sveriges riksdag med 5,7% av rösterna och tog därmed 20 mandat och blev med detta vågmästare. Detta var för oss en glädjens dag, vi nådde alla våra mål utom att bli landets tredje största parti. Men man ska ju sikta högt.

  Valen 2010 var en succé för vårt parti i princip hela landet. Vi ökar stadigt hela tiden och räknar med att istället bli landets tredje största parti i valen 2014.

  Vårt bästa valresultat i landet var i Bjuvs kommun i Skåne där vi fick 19,25% av rösterna. Det bästa resultatet i vårat län var i Gnosjö kommun där vi fick 8,34%.

  I länets landsting finns vi nu representerade för första gången där vi fick totalt fyra mandat.

  I våra tretton kommuner gick vi från att vara representerade i sex kommuner med totalt sju mandat till 33 mandat i tolv kommuner. Mullsjö kommun är den enda vi saknar representation i. Det finns helt klart en ökad efterfrågan på vår politik och vi är stolta över att förvalta det förtroende vi fått av våra väljare.

  Denna sida används av landstingsgruppen i länet som uteslutande jobbar med sjukvårdsfrågor men även med utbildning, kultur, kollektivtrafik etc.

   

  Våra hjärtefrågor i landstinget är

  Länet består också av ett antal kommunföreningar. Mer information om partiorganisationen i länet finns under partidistriktet.

  Om du har några frågor så är ni välkomna att kontakta oss. Vill ni vara med och påverka och utveckla vår politik så tveka inte heller att bli medlem, ni är hjärtligt välkomna!