Sverigedemokraterna i Jönköpingslän | Sida 5

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna i Jönköpings län

SD JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Björn Forsell
Ågatan 31
573 31 Tranås

Orgnr: 802465-8778
Bankgiro: 359-2136

Välkommen till vår distriktsförening!

Ideologi

Vill du kandidera i allmäna val 2018?

Vill du kandidera till kommunförening eller distrikt?

Bli medlem?

_DSC2121

samuel

untitled

 

Björn Forsell

Ordförande distrikt Jönköpings Län
Tel: 0768-42 40 40

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Godrén

Gruppledare Region Jönköpings län
Tel: 0706-32 17 55

 

 

 

 
 

Dennis Dioukarev

Riksdagsledamot

Tillsammans med Jimmie Åkesson sitter Dennis Dioukarev på de två riksdagsmandaten för SD för Jönköpings län.

 • Vill du engagera dig i regionpolitiken?

  Av administrator den 5 april, 2017
  0

  Den 23 april kl. 11 bjuder distriktet in till dialogmöte.

  Det planeras två dialogmöten med medlemmarna i distriktet för att få in synpunkter att arbeta vidare med fram till valet.

  Ett möte 23 april där för idéer/valfrågor och ett möte i december 2017 då vi fastställer vår valplattform.

  Anmälan till samuel.godren@sd.se senast 16/4.

  Program

  Konferencier Björn Runn vice ordf distriktet.

  11-12 Information om Region Jönköping.

  Samuel Godrén gruppledare, gästföreläsare Anders Bjerkhoel specialistläkare

  Kandidatur
  Vad krävs av en förtroendevald i regionen. Tidsåtgång, hur fungerar det i nämnder, gruppmöten mm.
  Frågestund

  12-13 Grupparbeten

  Hur kan vi förbättra regionen inom områdena sjukvård, kollektivtrafik, kultur.

  Kort redovisning från varje grupp.

  Prel. 13:00 Avslutning

 • Motion: Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter

  Av administrator den 5 april, 2017
  0

  Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de utmaningar vården står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer kvalificerade yrkesgrupper. Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket.

  Många läkare och sjuksköterskor anser att de inte räcker till. De har mindre tid med patienten och upplever en stressad arbetsmiljö. En förklaring är att mycket tid används till annat.

   

  Vårdbiträden saknar formell vårdutbildning men gör viktiga insatser inom den vårdnära servicen med enklare arbetsuppgifter.

  Den så kallade akademiseringen av svensk sjukvård har i praktiken inneburit att akademikerna gör mer av de okvalificerade arbetsuppgifterna. Sjuksköterskor utför i vissa fall städuppgifter, matutdelning och ägnar sig alltmer åt basala omvårdnadsuppgifter.

   

  Rekryteringsbehoven i framtiden innebär att vårdbiträden kommer behövas både inom sjukvården och inom den kommunala äldreomsorgen.

  Att renodla yrkesrollerna inom vård och omsorg och att använda rätt kompetens på rätt plats är ett sätt att höja sjuksköterskornas och undersköterskornas yrkesstatus. Det bör också finnas en karriärstege med tydlig koppling till lönen.

  Det som krävs är en kortare introduktionskurs för vårdbiträden. För människor med låg utbildning kan ett jobb som vårdbiträde vara en inkörsport till andra jobb inom vård och omsorg.

  Till exempel att genom fortsatt utbildning gå vidare till undersköterska och andra yrken inom vården.

  Sverigedemokraterna föreslår därför regionfullmäktige besluta att:

  -regionen introducerar vårdbiträden för att arbetsuppgifter ska kunna omfördelas och frigöra tid och därigenom använda resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.

 • Dagens förstasidesnyhet, vårt årsmöte

  Av administrator den 30 mars, 2017
  0

  Idag går Hallpressen ut med en stor artikel om distriktets årsmöte.

  Om man ska tro rubrikerna är vi ett väldigt korrupt parti där ingenting fungerar. Orkar man läsa igenom hela artikeln inser man snart att vår organisation fungerar bra, trotts allt.

  Vi har en aktiv revision som påpekar brister och som styrelsen tar lärdom av. Att vi har en intern debatt är positivt även om det framställs som strider och kaos.

  Vi kan konstatera att våra styrelsearvoden ligger lågt jämfört med andra partier. De flesta andra partier har anställd personal som kanslister och ombudsmän. Sverigedemokraterna har ingen anställd personal i länet. Däremot ges arvode per månad i storleksordningen 7880 för ordförande 3940 för kassör och 3480 för vice ordförande. Det är för att ge kompensation för de tidskrävande uppdrag dessa har.

  Genom god hushållning med våra ekonomiska medel kommer distriktet ha en valfond på runt 1 miljon att sätta in i länets valrörelse 2018.


  Vidare skriver Markus Engberg att det handlar om strid om partipengar. Måste då klargöras att det råder  enighet inom partiet om behovet av att spara till valrörelsen. Det har också gjorts.

  Däremot finns en öppen diskussion och intern granskning hur vi kan förbättra oss. Alla ekonomiska utgifter från medlemsfika till flygblad ska finnas protokollförda. Det kan tyckas överdrivet men så ville revisorerna ha det.

  Det kan trots allt konstateras att revisorerna anser den ekonomiska redovisningen är i god ordning.

  Medlemmarna ansåg inte att några oegentligheter eller misskötsel ägt rum i styrelsen utan beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och återväljer densamma för 2017.

 • Det kokar

  Av administrator den 7 mars, 2017
  0

  Som gruppledare blir man ibland kontaktad av medborgare som ger sin syn på hur saker fungerar eller inte fungerar. Ofta handlar det om missförhållanden. Här nedan är ett exempel som en mycket upprörd länsinnevånare skickade till mig.

  —–

  Hej Samuel

  Tänkte att du kanske vill ta del av detta?
  Helt sjukt!!

  Hade nyss en bokad tid hos barnläkaren i Nässjö. När vi satt i väntrummet kommer det in en invandrarfamilj med 3 barn. Pappan skriker o gormar att de vill träffa en läkare omedelbart för deras son hostar.

  En uska kommer in o tar febern ungen är feberfri o 2 uskor säger att det finns en tid 10.00.. de vägrar att vänta o pappan säger att det ska ske NU.

  Uskan förklarar att det inte är något akut o att folk har sjukare barn än deras o att de får vänta på sin tid vid 10.00.
  Han vägrar lyssna o säger bara – NU!!!

  Tror du inte det där jävla stället ser till att de får gå före alla andra ändå?!??!
  Inte konstigt att det är vårdkriser..

  Personalen måste ju känna sig hotade av sånt här.

  Ta även upp frågan varför det inte skrivs om alla bråk på Brinell bl.a. Där sliter ju tjejerna av varann slöjorna och det är slagsmål dagligen mellan olika invandrargrupper.
  Det som skrivs om i Örebro händer ju överallt.

  —–

  Det kokar på många ställen både i vård och skola. När jag reflekterar över samhällsutvecklingen inser man att den förda politiken har skapat ett splittrat samhälle. Jag får känslan att styrande partier i ren vrede över SDs framgångar till och med späder på problemen, utmanar och provocerar, för att visa att vi har fel.

  Det kommer inte att hålla i längden! Frågan är bara hur långt det ska behöva gå…

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar till distriktsårsmöte 2017-03-26. De som inte har e-post kan få handlingarna hemskickade. Hör av dig till Björn Forsell tel. 0768-424040.

  Av administrator den 1 mars, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: