Regional Utvecklingstrategi (RUS) -regionens högsta dokument | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Regional Utvecklingstrategi (RUS) -regionens högsta dokument

I december ska Regional Utvecklingsstrategi (RUS) beslutas i Region Jönköping ett 58 sidor långt dokument med huvudinriktningar för länet fram till år 2035. Ett ganska okänt dokument. Ingen kioskvältare precis, men ack så viktig!

Sverigedemokraterna har studerat skrivningarna noga och lagt fram ett antal ändringsförslag som vi vill göra. (röd text)