Socialstyrelsen tar miste | Sverigedemokraterna i Jönköpingslän

Socialstyrelsen tar miste

Prostatacancer är inte bara Sveriges vanligaste cancerform utan dessutom den cancer som näst lungcancer orsakar flest dödsfall. Varje år dör 1800-2400 män i prostatacancer.

Socialstyrelsen avråder från att införa organiserad och professionell screening. Det medför att åtskilliga män kommer att dö i prostatacancer. Det främsta argumentet emot allmän prostatascreening är att många får påbörja behandling trotts att man har en icke dödlig variant av prostatacancer. Behandlingen innebär då vissa biverkningar som kunnat undvikas.

 

Men den andra vågskålen väger tyngre. Att få kunskap i tid räddar liv. Med screening kan man upptäcka en allvarlig sjukdom innan den hinner sprida sig till skelett och andra organ.

Det finns en mängd läkare och experter som inte är eniga med socialstyrelsen. Provtagningen utvecklas hela tiden och ger allt säkrare svar. Socialstyrelsens rekommendation bygger på 4 år gamla resultat och det är mycket som hänt sedan dess.

 

 

Screening för män är en jämställdhetsfråga. Precis som mammografin görs på kvinnor.

En av Sverigedemokraternas valfrågor blir att regionen erbjuder alla män allmän screening för Prostatacancer. Lämpligen vid 50, 55, 60, 65 och 70 års ålder. Sedan följer man upp de män som har höga värden för att se om det är en tumör på väg att bli farlig. Det kan göras med bland annat magnetkamera.

 

Samuel Godrén (SD)
Gruppledare
Region Jönköping